Câu hỏi 6: Triết lý giá trị nghề nghiệp của Công tác xã hội là gì ?

Trả lời: Triết lý giá trị của nghề Công tác xã hội (CTXH) dựa trên niềm tin vào giá trị và phẩm giá vốn có của mỗi con người. 


Bởi vậy, CTXH luôn luôn tin vào giá trị và khả năng thay đổi của các cá nhân vì họ có khả năng đưa ra lý do, phân tích lý trí và chọn lựa. CTXH đề cao các giá trị về quyền con người. Con người có quyền tiếp cận các dịch vụ và đưa ra quyết định.
CTXH cũng nhấn mạnh các giá trị về xã hội. Xã hội cần hướng đến đảm bảo sự công bằng và dân chủ. Vì vậy, CTXH luôn chú trọng đến việc xây dựng các chương trình xã hội và cải tiến các chính sách xã hội nhằm nâng cao các điều kiện xã hội và thực hiện công bằng xã hội.
CTXH xác nhận các giá trị về ứng xử chuyên môn. Nhân viên công tác xã hội đánh giá và tự đánh giá chất lượng phục vụ của mình. Nhân viên công tác xã hội luôn tuân thủ và chịu trách nhiệm về những hành vi đạo đức và luôn có ý thức phát triển chuyên môn.


Tin liên quan
Câu hỏi 7: Nghề Công tác xã hội tuân thủ theo những nguyên tắc thực hành nghề nghiệp nào?
Câu hỏi 8: Nhân viên công tác xã hội là ai và có những vai trò gì?
Câu hỏi 9: Quá trình hình thành và phát triển của nghề Công tác xã hội trên thế giới như thế nào?
Câu hỏi 10: Hiện nay có những tổ chức nghề nghiệp Công tác xã hội quốc tế nào?
Câu hỏi 11: Nghề Công tác xã hội có các phương pháp hỗ trợ trực tiếp nào?
Câu hỏi 12: Công tác xã hội ở Việt Nam xuất hiện từ bao giờ và phát triển như thế nào?
Câu hỏi 13: Công tác xã hội được chính thức đưa vào đào tạo tại Việt Nam như thế nào?
Câu hỏi 14: Những khó khăn, thách thức nghề Công tác xã hội hiện nay?
Câu hỏi 15: Việt Nam đã có hiệp hội những người làm Công tác xã hội chưa?
Thư viện ảnh
Liên kết
Thông kê truy cập
Click to see detail of visits and stats for this site
Đánh giá website


Bản đồ