Thế nào là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt


Ngày 15/9/2022

Thế nào được hiểu là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

                    Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là trẻ em không đủ điều kiện thực hiện được quyền sống, quyền được bảo vệ, quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng, quyền học tập, cần có sự hỗ trợ, can thiệp đặc biệt của Nhà nước, gia đình và xã hội để được an toàn, hòa nhập gia đình, cộng đồng.

                    Các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quy định nhằm bảo đảm quyền của trẻ em được thực hiện tốt nhất.

Bao gồm 14 Nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

 (theo Điều 10 Luật trẻ em năm 2016) như sau:

1. Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ;

2. Trẻ em bị bỏ rơi;

3. Trẻ em không nơi nương tựa;

4. Trẻ em khuyết tật;

5. Trẻ em nhiễm HIV/AIDS;

6. Trẻ em vi phạm pháp luật;

7. Trẻ em nghiện ma túy;

8. Trẻ em phải bỏ học kiếm sống chưa hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở;

9. Trẻ em bị tổn hại nghiêm trọng về thể chất và tinh thần do bị bạo lực;

10. Trẻ em bị bóc lột;

11. Trẻ em bị xâm hại tình dục;

12. Trẻ em bị mua bán;

13. Trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải Điều trị dài ngày thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo;

14. Trẻ em di cư, trẻ em lánh nạn, tị nạn chưa xác định được cha mẹ hoặc không có người chăm sóc.

 

Những chính sách dành riêng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

(theo quy định tại Điều 18 đến Điều 21 Nghị định 56/2017/NĐ-CP), như sau:

1. Về chính sách chăm sóc sức khỏe

Nhà nước đóng hoặc hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Nhà nước trả hoặc hỗ trợ trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh hoặc giám định sức khỏe cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hưởng các chính sách chăm sóc sức khỏe khác theo quy định của pháp luật.

2. Về chính sách trợ giúp xã hội

Nhà nước thực hiện chế độ trợ cấp hằng tháng đối với cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế; hỗ trợ chi phí mai táng và chế độ trợ cấp, trợ giúp khác cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo quy định của pháp luật về chính sách trợ giúp xã hội.

Nhà nước hỗ trợ tiền ăn, ở, đi lại theo quy định của pháp luật về chính sách trợ giúp xã hội cho trẻ em bị xâm hại và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang được bảo vệ khẩn cấp

3. Về chính sách hỗ trợ giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp

Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định của pháp luật giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp.

 

4. Về chính sách trợ giúp pháp lý, hỗ trợ tư vấn, trị liệu tâm lý và các dịch vụ bảo vệ trẻ em khác

Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý.

Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hỗ trợ tư vấn, trị liệu tâm lý và các dịch vụ bảo vệ trẻ em khác theo quy định tại Điều 48, 49, 50 Luật trẻ em.

Đức Quân

 

 

 

Tin liên quan
Một số chính sách đặc thù hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Thủ tục giải quyết trợ giúp trẻ em tàn tật nặng từ đủ 13 tuổi đi học nghề, tìm việc làm.
Thủ tục hỗ trợ cho trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại nguy hiểm mồ côi cả cha lẫn mẹ, hoặc không có người nuôi dưỡng.
Thủ tục xin vào nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội (đối với trẻ mồ côi hoặc trẻ bị bỏ rơi)
Thư viện ảnh
Liên kết
Thông kê truy cập
Click to see detail of visits and stats for this site
Đánh giá website


Bản đồ