Câu hỏi 1: Nghề công tác xã hội là gì?
Trả lời: theo Hiệp hội nhân viên công tác xã hội thế giới và tại Việt Nam, công tác xã hội được định nghĩa như sau:
Câu hỏi 3: Nghề công tác xã hội có những chức năng, nhiệm vụ gì trong quá trình giúp đỡ, hỗ trợ các đối tượng dễ bị tổn thương và tăng cường an sinh xã hội?
Trả lời: Nghề công tác xã hội thực hiện 4 chức năng và 9 nhiệm vụ như sau:
Câu hỏi 4: Phạm vi hoạt động của nghề Công tác xã hội là gì?
Trả lời: Phạm vi hoạt động của Công tác xã hội (CTXH) bao trùm nhiều lĩnh vực.   
Câu hỏi 5: Đối tượng của Công tác xã hội là gì?
Trả lời: Công tác xã hội (CTXH) cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho tất cả mọi người có nhu cầu cần được giúp đỡ để điều chỉnh, thay đổi hay phục hồi các chức năng xã hội của mình. Các dịch vụ thông thường tập trung vào cáccá nhân...
Câu hỏi 6: Triết lý giá trị nghề nghiệp của Công tác xã hội là gì ?
Trả lời: Triết lý giá trị của nghề Công tác xã hội (CTXH) dựa trên niềm tin vào giá trị và phẩm giá vốn có của mỗi con người. 
Câu hỏi 7: Nghề Công tác xã hội tuân thủ theo những nguyên tắc thực hành nghề nghiệp nào?
Trả lời: Các hoạt động nghề nghiệp của Công tác xã hội (CTXH) thực hiện theo 7 nguyên tắc cơ bản sau:  
Câu hỏi 8: Nhân viên công tác xã hội là ai và có những vai trò gì?
Trả lời: Nhân viên công tác xã hội là:
Câu hỏi 9: Quá trình hình thành và phát triển của nghề Công tác xã hội trên thế giới như thế nào?
Trả lời: Có thể tóm lược sự hình thành và phát triển nghề CTXH trong 2 thời kỳ.
Câu hỏi 10: Hiện nay có những tổ chức nghề nghiệp Công tác xã hội quốc tế nào?
Trả lời: Trải qua quá trình phát triển trên một thế kỷ, hiện nay có 3 tổ chức lớn trên thế giới về Công tác xã hội (CTXH).  
Câu hỏi 11: Nghề Công tác xã hội có các phương pháp hỗ trợ trực tiếp nào?
Trả lời: Nghề CTXH thực hiện 3 phương pháp hỗ trợ trực tiếp với các đối tượng như sau:
Câu hỏi 12: Công tác xã hội ở Việt Nam xuất hiện từ bao giờ và phát triển như thế nào?
Trả lời: Các hoạt động manh nha cho sự hình thành CTXH ở nước ta xuất phát từ truyền thống tương thân thương ái giúp đỡ người khốn khó trong cộng đồng của người Việt, trước cách mạng tháng 8 năm 1945, các hoạt động chia sẻ, giúp...
Câu hỏi 13: Công tác xã hội được chính thức đưa vào đào tạo tại Việt Nam như thế nào?
CTXH được đưa vào đào tạo ở Việt Nam từ những năm đầu của những năm 1990 do yêu cầu cấp bách cần có cán bộ được đào tạo chuyên môn CTXH giúp đỡ những đối tượng khó khăn trong xã...
Câu hỏi 14: Những khó khăn, thách thức nghề Công tác xã hội hiện nay?
Vì là một nghề non trẻ nên việc phát triển nghề CTXH ở Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn, thách thức tập trung ở những vấn đề sau.
Thư viện ảnh
Liên kết
Thông kê truy cập
Click to see detail of visits and stats for this site
Đánh giá website


Bản đồ