Mô hình hỗ trợ dạy nghề gắn với tạo việc làm cho trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Huy động sự tham gia của xã hội, cộng đồng trong việc chăm sóc, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để ổn định cuộc sống, có cơ hội thực hiện các quyền của trẻ em và hòa nhập cộng đồng theo quy định của pháp luật.


7. Mô hình hỗ trợ dạy nghề gắn với tạo việc làm cho trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

7.1. Mục tiêu

Huy động sự tham gia của xã hội, cộng đồng trong việc chăm sóc, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để ổn định cuộc sống, có cơ hội thực hiện các quyền của trẻ em và hòa nhập cộng đồng theo quy định của pháp luật.

7.2. Đối tượng tham gia

Là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn:

- Trẻ em mồ côi không nơi nương tựa;

- Trẻ em bị nhiễm HIV;

- Trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học;

- Trẻ em bị khuyết tật;

- Trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa

7.3. Các hoạt động chủ yếu của mô hình.

- Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được trợ giúp, kết nối học nghề phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và thị trường lao động; Tổ chức dạy nghề cho trẻ theo hình thức cầm tay chỉ việc gắn với tạo việc làm;

- Tư vấn học nghề cho trẻ, lựa chọn nghề phù hợp với sở thích, năng lực bản thân và phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương;

- Kết nối với các cơ sở đào tạo nghề, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tổ chức dạy nghề theo hình thức cầm tay chỉ việc gắn với tạo làm việc làm cho trẻ;

- Hỗ trợ kinh phí học nghề cho trẻ;

- Trợ giúp pháp lý thực hiện chính sách, thủ tục theo quy định của pháp luật;

- Vận động, tìm kiếm nguồn lực trợ giúp cho trẻ về vật chaatsm, tinh thần và tạo việc làm.

Tin liên quan
Mô hình Câu lạc bộ gia đình trẻ tự kỷ
Câu lạc bộ người Điếc
Thư viện ảnh
Liên kết
Thông kê truy cập
Click to see detail of visits and stats for this site
Đánh giá website


Bản đồ