GIỚI THIỆU TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI QUẢNG NINH

 

Tên đơn vị: Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ninh
Địa chỉ: Số 35A - Đường Điện Biên Phủ - Phường Hồng Hà - TP. Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3613.130      Fax: 0203.3633.130
Tên cơ quan chủ quản: Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Ninh
Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ninh được thành lập theo Quyết định số 4028 ngày 19 tháng 12 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, theo đó Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, tư vấn, thực hiện các dịch vụ liên quan đến công tác xã hội trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định.
Trụ sở của Trung tâm đặt tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thư viện ảnh
Liên kết
Thông kê truy cập
Click to see detail of visits and stats for this site
Đánh giá website


Bản đồ