Điều 1. Vị trí, chức năng

     1. Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ninh (sau đây gọi tắt là Trung tâm) Là đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng cung cấp, kết nối cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho người dân có nhu cầu; cung cấp dịch vụ can thiệp khẩn cấp cho nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới, bị mua bán…..; cung cấp dịch vụ giáo dục chuyên biệt cho trẻ bị rối nhiễu tâm trí

     2. Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu, trụ sở và tài khoản riêng. Trung tâm hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

     3. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

     4. Trụ sở làm việc của Trung tâm đặt tại số 35A, đường Điện Biên Phủ, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

     Điều 2. Đối tượng cung cấp dịch vụ công tác xã hội của Trung tâm

     1. Các đối tượng có nhu cầu hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội.

     2. Tập trung ưu tiên các đối tượng: Đối tượng xã hội cần sự bảo vệ khẩn cấp quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ; Một số đối tượng quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và các đối tượng yếu thế khác ở cộng đồng.

     Điều 3. Nhiệm vụ của Trung tâm

     1. Cung cấp, kết nối cung cấp dịch vụ công tác xã hội

     a) Tư vấn và trợ giúp đối tượng thụ hưởng các chính sách trợ giúp xã hội; phối hợp với các cơ quan, tổ chức phù hợp khác để bảo vệ, trợ giúp đối  tượng; tìm kiếm, sắp xếp các hình thức chăm sóc.

     b) Cung cấp các dịch vụ về giáo dục xã hội để giúp đối tượng phát triển khả năng tự giải quyết các vấn đề, bao gồm cả giáo dục kỹ năng làm cha mẹ cho những đối tượng có nhu cầu; đào tạo kỹ năng sống cho trẻ em và người chưa thành niên.

     c) Hợp tác với các cơ sở đào tạo tổ chức đào tạo, tập huấn về công tác xã hội cho đội ngũ nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội hoặc làm việc tại các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội.

     d) Xây dựng kế hoạch can thiệp và trợ giúp đối tượng; giám sát và rà soát lại các hoạt động can thiệp, trợ giúp. Quản lý đối tượng được cung cấp dịch vụ công tác xã hội.

     đ) Tổ chức các khóa tập huấn, hội thảo cung cấp kiến thức, kỹ năng cho các nhóm đối tượng có nhu cầu.

     2. Cung cấp các dịch vụ khẩn cấp

     a) Tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp. Tiếp nhận, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua, bán trên địa bàn tỉnh.

     b) Đánh giá các nhu cầu của đối tượng; sàng lọc và phân loại đối tượng. Trường hợp cần thiết thì chuyển gửi đối tượng tới các cơ sở y tế, giáo dục, cơ quan công an, tư pháp hoặc các cơ quan, tổ chức phù hợp khác.

     c) Bảo đảm sự an toàn và đáp ứng các nhu cầu khẩn cấp của đối tượng như: Nơi cư trú tạm thời, thức ăn, quần áo và đi lại.

     d) Thực hiện các biện pháp phòng ngừa đối tượng rơi vào hoàn cảnh khó  hăn và bị xâm hại, bạo lực, ngược đãi

     3. Tham vấn, trị liệu rối nhiễu tâm trí, khủng hoảng tâm lý và phục hồi  thể chất cho đối tượng.

     4. Phát triển cộng đồng

     a) Liên hệ với người dân, chính quyền các cấp trong việc xác định các vấn đề của cộng đồng để xây dựng chương trình, kế hoạch trợ giúp cộng đồng.

     b) Đề xuất chính sách với các cơ quan có thẩm quyền.

     c) Xây dựng mạng lưới nhân viên, tình nguyện viên công tác xã hội.

     d) Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức.

     5. Tổ chức vận động và tiếp nhận sự hỗ trợ tài chính, hiện vật của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài để thực hiện các hoạt động của Trung tâm.

     6. Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ theo yêu cầu và các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật

 

 

 

 

 

 

Thư viện ảnh
Liên kết
Thông kê truy cập
Click to see detail of visits and stats for this site
Đánh giá website


Bản đồ