Mô hình sàng lọc - Phát hiện sớm - Tư vấn - Hỗ trợ - Trị liệu cho người bệnh trầm cảm tại cộng đồng

Cung cấp dịch vụ sàng lọc, can thiệp, hỗ trợ, trị liệu cho người tâm thần, trầm cảm, rối nhiễu tâm trí đến tận cộng đồng để tạo điều kiện cho đối tượng và gia đình dễ dàng được tiếp cận và sử dụng dịch vụ góp phần giải quyết vấn đề của đối tượng;


11. Mô hình sàng lọc - Phát hiện sớm - Tư vấn - Hỗ trợ - Trị liệu cho người bệnh trầm cảm tại cộng đồng

11.1. Mục tiêu

  - Cung cấp dịch vụ sàng lọc, can thiệp, hỗ trợ, trị liệu cho người tâm thần, trầm cảm, rối nhiễu tâm trí đến tận cộng đồng để tạo điều kiện cho đối tượng và gia đình dễ dàng được tiếp cận và sử dụng dịch vụ góp phần giải quyết vấn đề của đối tượng;

  - Trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp trị liệu, chăm sóc người tâm thần, trầm cảm, rối nhiễu tâm trí cho gia đình đối tượng;

- Can thiệp, trị liệu trực tiếp cho đối tượng trên cơ sở cầm tay chỉ việc cho người chăm sóc, giúp người chăm sóc có kỹ năng thực hành trực tiếp cho đối tượng và dần dần chuyển giao kỹ thuật cho gia đình tự can thiệp, trị liệu cho đối tượng tại nhà.

11.2. Đối tượng tham gia

Người có dấu hiệu trầm cảm, rối nhiễu tâm trí, người chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng rối nhiễu tâm trí; cộng đồng dân cư.

11.3. Các hoạt động chủ yếu của mô hình

- Hoạt động sàng lọc, đánh giá phát hiện người tâm thần, trầm cảm, rối nhiễu tâm trí và tư vấn cho đối tượng và gia đình.

- Lập và quản lý hồ sơ

-Tập huấn kỹ năng, phương pháp trị liệu, chăm sóc sức khỏe người tâm thần, rối nhiễu tâm trí cho gia đình có sự tham gia của đối tượng

- Can thiệp, hỗ trợ, điều trị tâm lý cho người tâm thần, trầm cảm, rối nhiễu tâm trí tại gia đình

Tin liên quan
Mô hình hỗ trợ dạy nghề gắn với tạo việc làm cho trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Mô hình Câu lạc bộ gia đình trẻ tự kỷ
Câu lạc bộ người Điếc
Thư viện ảnh
Liên kết
Thông kê truy cập
Click to see detail of visits and stats for this site
Đánh giá website


Bản đồ