Mô hình tâm lý trị liệu trẻ em rối nhiễu tâm trí

Mô hình tâm lý trị liệu trẻ em rối nhiễu tâm trí nhằm thực hiện các hoạt động can thiệp, trị liệu không dùng thuốc để hỗ trợ cho trẻ chậm phát triển hoặc những trẻ có sự phát triển lệch lạc được sự phát triển toàn diện về các lĩnh vực phát triển ở trẻ em.


12. Mô hình tâm lý trị liệu trẻ em rối nhiễu tâm trí

12.1. Mục tiêu

Mô hình tâm lý trị liệu trẻ em rối nhiễu tâm trí nhằm thực hiện các hoạt động can thiệp, trị liệu không dùng thuốc để hỗ trợ cho trẻ chậm phát triển hoặc những trẻ có sự phát triển lệch lạc được sự phát triển toàn diện về các lĩnh vực phát triển ở trẻ em.

12.2. Đối tượng tham gia

- Trẻ em và các gia đình của trẻ có nhu cầu đều được tham gia Mô hình;

- Ưu tiên các trường hợp trẻ em thuộc gia đình có công với cách mạng; trẻ em mồ côi; trẻ em thuộc diện hộ nghèo; hộ cận nghèo và trẻ em thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội khác theo quy định của Nhà nước.

12.3. Các hoạt động chủ yếu của mô hình

- Tiếp nhận các trường hợp trẻ em có những biểu hiện rối nhiễu tâm trí và gia đình trẻ khi đến trực tiếp Trung tâm, các trường hợp gọi điện qua tổng đài và các kênh thông tin khác.

- Tổ chức hoạt động đánh giá, sàng lọc bằng các bộ công cụ chuyên môn đối với trẻ và tư vấn kết quả cho gia đình trẻ;

- Xây dựng kế hoạch trị liệu tâm lý cho trẻ em có rối nhiễu tâm trí, trẻ em tự kỷ tại Trung tâm;

- Thực hiện hoạt động trị liệu tâm lý cho trẻ tại Trung tâm, đồng thời hướng dẫn phụ huynh giáo dục, trị liệu tại gia đình cho trẻ sau mỗi buổi trị liệu tại Trung tâm;

- Đánh giá kết quả trị liệu sau 36 buổi trị liệu cho trẻ tại Trung tâm: Nếu trẻ có chuyển biến tích cực, hiệu quả cao thì kết thúc quá trình tâm lý trị liệu thường xuyên tại Trung tâm, tư vấn, xây dựng kế hoạch giáo dục, trị liệu tại gia đình cho phụ huynh và giữ mối liên hệ thường xuyên với gia đình trẻ; Nếu trẻ chưa có chuyển biến thì điều chỉnh, xây dựng lại kế hoạch trị liệu mới hằng tuần, hằng tháng, hằng quý và tiến hành trị liệu tiếp.

Tin liên quan
Mô hình sàng lọc - Phát hiện sớm - Tư vấn - Hỗ trợ - Trị liệu cho người bệnh trầm cảm tại cộng đồng
Mô hình hỗ trợ dạy nghề gắn với tạo việc làm cho trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Mô hình Câu lạc bộ gia đình trẻ tự kỷ
Câu lạc bộ người Điếc
Thư viện ảnh
Liên kết
Thông kê truy cập
Click to see detail of visits and stats for this site
Đánh giá website


Bản đồ